ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย

              

            


       วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย และถ่ายพยาธิให้กับโค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรค ทำให้สัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันระดับฝูงที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น ณ บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ให้ทราบว่า เนื่องจากเป็นช่วงปรับเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด อ่อนแอ และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นการรณรงค์ฉีดวัคซีนครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคระบาด ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกร ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ทุกท่านติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่าน เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนและจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกับเจ้าของโค-กระบือ ทุกหมู่บ้าน ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ความร่วมมือ ในการนำสัตว์มารับบริการ สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้คำแนะนำเกษตรกร ในการที่จะป้องกันโรคให้ได้ผลดีนั้น นอกจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้ว ขอให้เกษตรกรได้จัดการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น คอกสัตว์ ต้องแห้ง ไม่แฉะ เพราะถ้าโค-กระบือ ไม่ได้นอนร่างกายจะอ่อนแอ และเจ็บป่วยง่าย ถ้าเป็นไปได้ขอให้เกษตรกรกางมุ้งป้องกันแมลงดูดเลือด ที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งหลักในการเลี้ยงสัตว์ง่ายๆ คือ กินอิ่ม นอนอุ่น และขอให้เกษตรกรป้องกันการระบาดของโรค ไม่ให้ติดต่อมายังสัตว์เลี้ยงของตัวเองและในชุมชน ชะลอการซื้อ-ขาย โค-กระบือ ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกฟาร์มเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคระบาด หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ถ่ายพยาธิ และออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ก่อนการเคลื่อนย้าย

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ