ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563

              

            

      
                     วันที่ 23  ธันวาคม 2563 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563  ณ บ้านหัวทะเล  ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์  เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่  ให้บริการเกษตรกร ให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันถาวรสุนัขและแมว มีเกษตรกรและประชาชนมารับบริการเป็นจำนวน 107 ราย    ผ่าตัดทำหมัน สนัข-แมว จำนวน 10 ตัว 

.

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ