ชัยภูมิร่วมใจป้องกันภัยจากโรคระบาดสุกร 

              

            

 วันที่  15  ธันวาคม  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายนางเกยูร  เผือกศิลา ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า  ดำเนินการตั้งจุดพ่นน้ำยาเชื้อรถขนสุกร และรถขนส่งอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนรถเร่/ผู้รวบรวมสุกร เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ศาลเจ้าพ่อบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ   ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่  หมู่ที่ 13 และทีมงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ