ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

              

            

    วันที่  15  ธันวาคม  2563   สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเชิงรุก ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เรื่องการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ที่อำเภอคอนสวรรค์ โดยมีร้อยตำรวจเอก ปวริศร  เฉลิมแสน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ และนายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เร่งด่วน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเชิงรุก  สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรค การจัดการฟาร์ม  การทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค การดูแลสุขาภิบาลสัตว์ในฟาร์มของเกษตรกร  ร้านขายอาหารสัตว์ รถขนส่งอาหารสัตว์  รถขนส่งสุกร  โรงฆ่าสัตว์ เขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ ที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

.

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ