ปศุสัตว์ชัยภูมิสั่งปิดโรงฆ่าสัตว์ชั่วคราวเพื่อการควบคุมโรคระบาดสุกร

              

               วันที่ 11 ธันวาคม 2563 สพ.ญ ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ใช้อำนาจตามมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ดำเนินการปิดโรงฆ่าสุกรชั่วคราวเพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุการณ์แพร่กระจายของเชื้อโรคที่ไปกับเนื้อสัตว์ในพื้นที่คอนสวรรค์ จำนวน 3 โรง ทั้งนี้ได้แจ้งให้เจ้าของโรงฆ่าสัตว์หยุดพักการฆ่าสุกรและทำการฆ่าเชื้อโรคและล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งโรงฆ่าสัตว์และคอกพักสัตว์ รวมทั้งร่องระบายน้ำด้วยโซดาไฟ หากจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ให้นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์อื่นจนกว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจะเป็นลบ ทั้งได้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก นายธีรยุทธ  หิรัญวงศ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้งดการรับแจ้งฆ่าสุกร ของโรงฆ่าสุกรกฤษฎา และโรงฆ่าโชคประสานแล้วในเบื้องต้นแล้วส่วนโรงฆ่าสัตว์อุดมทรัพย์ได้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ได้ประสานรองปลัดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ นายกฤษณะ ไสยาสน์ให้ดำเนินล้างและฆ่าเชื้อโรคในเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์โดยพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนแล้วค่อยล้างทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกโดยเน้นย้ำกับเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ทุกเขียงพร้อมอุปกรณ์ เช่นมีด เขียง ผ้ากับเปื้อน  เป็นต้น และขอให้ทำทุกครั้งหลังปิดตลาด รวมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อระบบระบายน้ำในตลาดด้วยโซดาไฟซึ่งทางเทศบาลรับปากที่จะดำเนินการให้ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ติดตามการดำเนินงานและรายงานให้ทราบต่อไป

 

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ