ปศุสัตว์เขต 3 และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ติดตามประสิทธิภาพการใช้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคกระบือในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

              

            
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย น.สพ.สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย , นายกังวาน จึงธีรพาณิช นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายดิถี ประเสริฐสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายอนุรักษ์ ตระการรังสี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวภาวนา ทศพิทักษ์กุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประชุมติดตามการใช้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ลดความสูญเสียของโรคปากและเท้าเปื่อยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

 

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ