ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” , โครงการ “นั่งสบาย คลายทุกข์” มอบความสุขแก่ผู้ยากไร้ , หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563

              

            


             วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” , โครงการ “นั่งสบาย คลายทุกข์” มอบความสุขแก่ผู้ยากไร้ , หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
     -เวลา 07.30 น. กิจกรรมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ร่วมพิธีปล่อยปลา และร่วมกิจกรรมอาสาปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม
     -เวลา 08.30 น. กิจกรรมโครงการ “นั่งสบาย คลายทุกข์” มอบความสุขแก่ผู้ยากไร้ มอบความสุขแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย คือ นายเย็น โชคเหมาะ บ้านเลขที่ 214 หมู่ที่ 8 บ้านโคกล่าม ตำบลนาหนองทุ่ม
     -เวลา 09.30 น. ร่วมออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. , คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสว่างปุญญาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีผู้มารับบริการจำนวน 12 ราย สุนัขแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 12 ตัว ผ่าตัดทำหมันสนัข-แมว จำนวน 11 ตัว ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น การเฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการจำนวน 130 ราย

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ