ความรู้ คำแนะนำ มาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้หวัดนก

ʶҹóäѴ㹾鹷ѧѴ
šáûԺѵԧҹ äǺ ͧѹäкҴѴ Ҥ 2550 - ѹ¹ 2551

͡

 

พื้นที่ที่เคยเกิดโรคระบาดไข้หวัดนก รอบ 2 ในจังหวัดชัยภูมิ       

ลำดับที่
วันที่ตอบผล
วันที่ส่งตัวอย่าง
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ชนิดสัตว์
ผล Lab
หมายเหตุ
เลขที่
หมู่ที่
บ้าน
ตำบล
อำเภอ
1
26 กันยายน 2547 21 กันยายน 2547 นางอนันต์ เชื้อนิจ 40 8 คลองงูเหลือม ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
2
30 กันยายน 2547 23 กันยายน 2547 นายเสถียร กาศสันเทียะ 230 6 หัวสะพาน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
3
30 กันยายน 2547 23 กันยายน 2547 นายสุเมธ สีพุฒ 69 12 สวนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
4
30 กันยายน 2547 24 กันยายน 2547 นายเอก บุปผาพัง 21 7 หนองใหญ่ ซับใหญ่ ซับใหญ่ ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
5
13 ตุลาคม 2547 30 กันยายน 2547 นายราชันย์ ลือจินดา 121 14 โคกยาว ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
6
13 ตุลาคม 2547 5 ตุลาคม 2547 นายนิพนธ์ ทองงาม - 6 หนองฉิม หนองขาม คอนสวรรค์ ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
7
13 ตุลาคม 2547 1 ตุลาคม 2547 นายป้อม หารลบ 65 7 วังมน วะตะแบก เทพสถิต ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
8
17 ตุลาคม 2547 11 ตุลาคม 2547 นายประยงค์ คำบุญเกิด   5 ห้วยม่วง หนองแวง หนองบัวแดง ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก **
9
18 ตุลาคม 2547 8 ตุลาคม 2547 นายจำนงค์ จันทร์ภิรมย์ 84 13 ป่าข้าว วะตะแบก เทพสถิต ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
10
18 ตุลาคม 2547 8 ตุลาคม 2547 นายอรุณ วงศ์กุดเจาะ 5 3 หนองนกเขียน ตะโกทอง กิ่งซับใหญ่ ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
11
26 ตุลาคม 2547 12 ตุลาคม 2547 นางลำเยาว์ กงขัยยา 178 3 โคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
12
26 ตุลาคม 2547 13 ตุลาคม 2547 นายทองดี ขามบุ่งคล้า 59 12 จอก คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก ***
13
29 ตุลาคม 2547 14 ตุลาคม 2547 นายหนูกุล ต่อโชติ 290 5 หนองตะไก้ หนองขาม คอนสวรรค์ ไก่พื้นเมือง พบเชื้อไข้หวัดนก **

หมายเหตุ

** ผลจากการส่ง Cloacal Swab*** ผลจากการผ่าซาก สรุปข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2548 เวลา 12.00 น

แผนที่จุดเกิดโรคระบาดไข้หวัดนก รอบ 2 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ