ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัคร พนักงานราชการ ปี 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวลาล
 

 

 

รับสมัคร พนักงานราชการ ปี 2564
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

รับสมัคร พนักงานราชการ ปี 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 

รับสมัคร พนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
 

 

รับสมัคร พนักงานราชการ
ประกาศบัญชีราชขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


รับสมัคร พนักงานราชการ
ปี 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป***หมายเหตุ สถานที่สอบ*** ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารพญาแลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

รับสมัคร พนักงานราชการ
ปี 2560
*
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เลือกสรร
*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
*
ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

ประกาศ
ปี 2559

- ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เลือกสรร

ปี 2559

- ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เลือกสรร


รับสมัครงาน
ปี 2557

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป


รับสมัครงาน
ปี 2556

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผสมเทียม


รับสมัครงาน
ปี 2554
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
- ใบสมัครพนักงานราชการ
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รับสมัครงาน
ปี 2554

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
- ใบสมัครพนักงานราชการ
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เลือกสรร
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไปรับสมัครงาน
ปี 2554

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์
- ใบสมัครพนักงานราชการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เลือกสรร
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ปี 2552