google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/


กรมปศุสัตว์
:: แผนงานของกรมปศุสัตว์

ขออนุญาต
:: การใบอนุญาตนำเข้า ขาย และ
   ผลิตอาหารสัตว


โครงการต่าง ๆ
สปอตเขียงสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

รวมลิงค์
  

AmazingCounters.com
 

Check Google Page Rank


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และ รายงานสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ “ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยผู้เลี้ยงโคกระบือให้เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน”
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมการจำหน่ายพัสดุชำรุกโดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (8/7/64)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18/6/64)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27/5/64)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ฯ
กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคลัมปี

--ประกาศต่อ--
วิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2563 (DLD Smart Service for 2562)
(ลบโปรแกรมเดิมออกก่อนการติดตั้งนะคะ)

สำหรับผู้ขอใช้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2564 จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day 2021โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน และทำหมันถาวร สุนัขและแมว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัล”โครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564 (DLD Quality Award 2021)”ระดับดีเด่น ลำดับที่ 1

วันที่ 7 กันยายน 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 6 กันยายน 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตร “ยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM และการจัดการอาหารคุณภาพสูง”

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมวฟรี ณ วัดนรเทพหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16-18  สิงหาคม 2564   สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ รุ่นที่ 2 จำนวน 20 ราย

วันที่ 9-11  สิงหาคม 2564   สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 จำนวน 20 ราย

วันที่ 4  สิงหาคม 2564   สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ในพื้นที่อำเภอบ้านแท่น 

วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ให้โคเนื้อ-กระบือ ของเกษตรกร 

 
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กรบือ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

--ประกาศต่อ--


กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคลัมปี
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าให้เฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมรับมือโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness
)
“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”

"ปศุสัตว์ชัยภูมิ  เตือนภัยให้เฝ้าระวังสเตรปโตคอกคัส  ซูอิส  หรือ โรคหูดับ"

* โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF
* รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ


ยุทธศาสตร์โคกระบือจังหวัดชัยภูมิ

zoning ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


นางศรีสมัย โชติวนิช
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


  "ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค
และสามารถแข่งขันได้
บนพื้นฐานการใช้
และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน"

รับเรื่องร้องเรียน
 Email:pvlo_cpm@dld.go.thhttps://accounts.mail.go.th
เริ่มใช้ 7 พ.ย.59

...คู่มือการใช้งาน..

IDP-cpm
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ค่านิยมกรมปศุสัตว์

วีดีทัศน์เกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

การพิมพ์หนังสือราชการ

สหกรณ์กรมปศุสัตว์
เพลงมาร์ชปศุสัตว์ชัยภูมิ
เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ


Copyright 2008
Chaiyaphum Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 0-4481-1457, 0-4481-2334 ต่อ 11,12,13,14 โทรสาร 0-4481-2334 ต่อ 18, 044-821307   Email:pvlo_cpm@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ
เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom
+++ เริ่มพัฒนาเว็ปไซด์ ธันวาคม 2547 +++ ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 +++
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) <Webmaster : sineenadb@dld.go.th>

กลับด้านบน