google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/


กรมปศุสัตว์

ขออนุญาต


โครงการต่าง ๆ
สปอตเขียงสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

รวมลิงค์
  

AmazingCounters.com
 

Check Google Page Rank


 

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ และ รายงานสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ “ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยผู้เลี้ยงโคกระบือให้เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน”
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมการจำหน่ายพัสดุชำรุกโดยวิธีขายทอดตลาด

--ประกาศต่อ--
วิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2563 (DLD Smart Service for 2562)
(ลบโปรแกรมเดิมออกก่อนการติดตั้งนะคะ)

สำหรับผู้ขอใช้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ณ   อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดม้าในการดำเนินการเฝ้าระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์
1.จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2565 หลักสูตร "จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม"

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัดกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกินในสัตว์ และกำจัดลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงป้องกันไข้เลือดออก พร้อมกันทั้งจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการร่วมกับสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองเมืองชัยภูมิและบ้านเขว้า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ สนง.ปศข.3 เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ส่งมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว มูลค่ารวม 750,000 บาท ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ระยะที่ 2 ประจำปี 2563
อธิบดีกรมปศุสัตว์ มั่นใจควบคุม “โรค ลัมปีสกิน” อยู่ในวงจำกัด (คลิป)
https://youtu.be/gdElogi7-EI
อธิบดีกรมปศุสัตว์ มั่นใจควบคุม “โรค ลัมปีสกิน” อยู่ในวงจำกัด (คลิป)
https://www.thansettakij.com/economy/528789
กรมปศุสัตว์ยันควบคุมโรคลัมปี สกิน อยู่ในวงจำกัด สั่งการทุกพื้นที่ดำเนินงานเข้มงวด สืบสวนโรคทุกกรณีและรายงานสถานการณ์โรคทุกวัน ตามหลัก "รู้เร็ว คุมเร็ว สงบโรคได้เร็ว" https://www.thailandplus.tv/archives/552505

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ “มั่นใจ 100% กรมปศุสัตว์ควบคุมโรคลัมปี สกิน อยู่ในวงจำกัดแน่นอน” https://www.thailandplus.tv/archives/552652

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยน.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม,นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง,ผู้แทน กกจ, ผู้แทน กองแผนงาน สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัต์เขต 3 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบปัจจัยการผลิตวัสดุปรับปรุงฟาร์มมาตรฐาน GFM เพื่อให้เกษตรกรนำไปพัฒนาและปรับปรุงฟาร์ม การจัดการฟาร์มให้ได้รับมาตรฐาน GFM

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต 3 โดยมีท่านสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ ณ ห้องนิเวศรัตน์  โรงแรมเลิศนิมิตร  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูม

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภอเทพสถิต อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และชุนชนในพื้นที่อำเภอเทพสถิต ได้จัดงานแถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน 2565   ณ แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

วันที่ 30 พ.ค.65 สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  โดย นายกัมลาศ ชาติวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับผู้พิการด้านขาเทียม ในโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2565

"ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน เรื่อง คุณภาพและบริการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดชัยภูมิของบริษัทภูมอมิลค์" วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน เรื่อง คุณภาพและบริการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ดำเนินการตรวจสอบและดูแลสุขภาพสัตว์ ในสำนักพระบิดา ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ฐิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้สนับสนุนการช่วยเหลือสัตว์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว ณ ฌาปณสถานบ้านเมืองเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer หลักสูตร "เทคโนโลยีแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer" ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

วันที่ 8 เมษายน 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ส่งมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 54 ตัว

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม และคณะ
มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านโนนแดง ม.1 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอเมือง

วันที่ 8 มีนาคม 2565 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์ในโคเนื้อ แพะเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคลัมปี
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าให้เฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมรับมือโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness
)
“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”

"ปศุสัตว์ชัยภูมิ  เตือนภัยให้เฝ้าระวังสเตรปโตคอกคัส  ซูอิส  หรือ โรคหูดับ"

* โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF
* รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ


ยุทธศาสตร์โคกระบือจังหวัดชัยภูมิ

zoning ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

  "ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค
และสามารถแข่งขันได้
บนพื้นฐานการใช้
และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน"

รับเรื่องร้องเรียน
 Email:pvlo_cpm@dld.go.thhttps://accounts.mail.go.th
เริ่มใช้ 7 พ.ย.59

...คู่มือการใช้งาน..

IDP-cpm
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ค่านิยมกรมปศุสัตว์

วีดีทัศน์เกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

การพิมพ์หนังสือราชการ

สหกรณ์กรมปศุสัตว์
เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ


Copyright 2008
Chaiyaphum Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 0-44821-307, 0-4481-2334 ต่อ 11,12,13,14 โทรสาร 0-4481-2334 ต่อ 18   Email:pvlo_cpm@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ
เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom
+++ เริ่มพัฒนาเว็ปไซด์ ธันวาคม 2547 +++ ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 +++
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) <Webmaster : sineenadb@dld.go.th>

กลับด้านบน