รายงานสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564
   
 
 
 
 
   
 

รายงานสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

 

1.https://www.77kaoded.com/news/mr-suttipongsettarangsri/2132597

2.https://siamrath.co.th/n/255677
https://www.thebangkoktimes.com/2021/06/24/28654/
3.https://www.ddpostnews.com/144662/
4.https://www.komkhaotuathai.com/contents/28017
5.https://www.facebook.com/949931628492161/posts/1916956935122954/
6.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=489392812286828&id=1132279343550838

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม (Kick  Off) รณรงค์ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคลัมปี  สกิน (Lumpy Skin Disease)พร้อมกันทั้งจังหวัด (28-29 มิถุนายน 2564)

https://www.youtube.com/watch?v=ABvuzi24eDk คลิบวิดิโอ จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิด  (Kick  Off)

จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิด  (Kick  Off)  กิจกรรมการรณรงค์ควบคุม  ป้องกัน  และกำจัดโรคลัมปี  สกิน  (Lumpy  Skin  Disease) (วันที่ 24 มิถุนายน 2564)
ปศุสัตว์ชัยภูมิ ชัยภูมิรณงค์พ่นยาฆ่าแมลงตามคอกสัตว์ป่วยจากโรค ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ พร้อมทั้งจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกร (23 มิถุนายน 2564)

คลิบ การรักษาโรคลัมปีสกิน โดยท่านรองผู้ว่าฯขอนแก่น
"ลำปีสกิน" มีทางรักษาและไม่ยากอย่างที่คิดIเกษตรกร

: https://youtu.be/E5Gm4Q0f1E8

ปศุสัตว์ชัยภูมิ ชัยภูมิรณงค์พ่นยาฆ่าแมลงตามคอกสัตว์ป่วยจากโรค ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ พร้อมทั้งจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกร อ.บ้านแท่น เมือง หนองบัวระเหว แก้งคร้อ ภูเขียว (18/6/2564)

ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัดประชุมและมอบเวชภัณฑ์ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคลัมปีสกิน (15/6/2564)

ปศุสัตว์ชัยภูมิ ชัยภูมิรณงค์พ่นยาฆ่าแมลงตามคอกสัตว์ป่วยจากโรค ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ พร้อมทั้งจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกร

จังหวัดชัยภูมิ  Kick Off  การรณรงค์ ป้องกัน เเละ กำจัด โรคลัมปี สกิน

ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยผู้เลี้ยงโคกระบือให้เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน
   
   
 
   
22 มิถุนายน 2564

นายอำเภอหนองบัวระเหว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่โคป่วยลัมปี สกิน
.............................
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอหนองบัวระเหว พร้อมปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ตรวจเยี่ยมเกษตรกรบ้านแจ้งวังทอง ตำบลวังตะเฆ่ ที่ได้รับผลกระทบโคป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน ได้มอบเวชภัณฑ์กำจัดแมลง วิตามินแร่ธาตุก้อน และให้ขวัญกำลังใจเกษตรกรดูแลโคต่อไป

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว
------------
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
หมู่ที่ 7 ต.หนองบัวระเหว
-รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย สัตว์ป่วย 2 ตัว
-ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือด ให้เกษตรกร 1 ราย

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอภักดีชุมพล
------------
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
หมู่ที่ 13 ต.วังทอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย สัตว์ป่วย 1 ตัว จากโคเนื้อทั้งหมด 3 ตัว พร้อมฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือด ให้คำเเนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การเฝ้าระวังและป้องกันโรคภายในฟาร์ม
++ติดตามสัตว์ป่วยเดิม++
1. หมู่ที่ 9,14 ตำบลเจาทอง เกษตรกร 2 ราย รวมป่วย 2 ตัว พบว่าอาการดีขึ้นทั้ง 2 ตัว จากโคเนื้อทั้งหมด 5 ตัว
2. หมู่ที่ 4,11 ตำบลวังทอง เกษตรกร 2 ราย รวมป่วย 2 ตัว อาการทรงตัว 1 ตัว อาการดีขึ้น 1 ตัว จากโคเนื้อทั้งหมด 10 ตัว
3. หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทอง เกษตรกร 1 ราย ป่วย 1 ตัว อาการดีขึ้น จากโคเนื้อทั้งหมด 3 ตัว

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ควบคุมป้องกัน เฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน พื้นที่อำเภอแก้งคร้อ
----------
วันที่ 22 มิถุนายน 2564สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดพาหะนำโรคภายในคอกสัตว์ พร้อมมอบเวชภัณฑ์วิตามินแร่ธาตุ สารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับใช้ฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรค และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตัวเอง เมื่อพบสัตว์สงสัยป่วยเป็นโรคให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ โดยเร่งด่วน ดังนี้
1. จัดประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค -กระบือพร้อมแจกจ่ายสารเคมีกำจัดแมลงดูดเลือด ที่วัดศรีสวัสดิ์บรรพต บ้านนาแก ม.7 , 10 ,13 , 16 , 17 ต.นาหนองทุ่ม มีเกษตรกรเข้ารับการชี้แจง 48 ราย
- รักษาสัตว์ป่วยต้องสงสัยต่อเนื่องให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้เกษตรกร 2 ราย
2. หมู่ที่ 8 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
- รักษาสัตว์ป่วยต้องสงสัยต่อเนื่องให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้เกษตรกร 2 ราย
3. หมู่ที่ 1 ต.บ้านแก้ง
- รักษาสัตว์ป่วยต้องสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้เกษตรกร 1 ราย

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอจัตุรัส
------------
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
- ตรวจสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ป่วยสงสัย LSD ให้เกษตรกร ในพื้นที่
1. บ้านหนองหญ้าข้าวนก ม.4 ,18 ต.ละหาน เกษตรกร 2 ราย โค 15 ตัว ป่วย 6 ตัว
2. บ้านหนองบัวใหญ่ ม.2 ต.หนองบัวใหญ่ เกษตรกร 1 ราย โค 34 ตัว ป่วย 1 ตัว
3. บ้านห้วยบง ม.9 ต.ส้มป่อย เกษตรกร 1 รายโค 14 ตัว พบป่วย 14 ตัว
4. บ้านหนองบัวใหญ่ ม.1 ต.หนองบัวใหญ่ เกษตรกร 1 ราย โค 50 ตัว พบป่วย 40 ตัว

- ติดตามอาการและรักษาสัตว์ป่วยรายเดิม
1. บ้านหนองบัวบาน ม.1 เกษตรกร 2 ราย อาการดีขึ้น 6 ตัว
-ลูกโคป่วยตาย เกษตรกร 1 ราย จำนวน 1 ตัว

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

รณรงค์พ่นยาป้องกันแมลง ควบคุม ป้องกัน และติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
------------
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุมกำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน และทำการรักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน เก็บตัวอย่างเลือดสัตว์ป่วยสงสัย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรใช้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรค และเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
บ้านโป่งเกตุ ตำบลท่ากูบ
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
- เจาะเลือดโคเนื้อสงสัยโรคลัมปี สกิน 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 30 ราย

หมู่ 2,3,4,7 ตำบลตะโกทอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 15 ราย

หมู่ 5,6,8,10,11 ต.ตะโกทอง
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 25 ราย

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ
------------
วันที่ 11 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
บ้านโสกตลับ ตำบลโคกสูง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านหัวหนอง ตำบลชีลอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านยางบ่า ตำบลโคกสูง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 3 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 3 ราย

บ้านใหม่พัฒนา ตำบลในเมือง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านกุดเวียน ตำบลลาดใหญ่
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านหนองหญ้ารังการ ตำบลโพนทอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านสร้างแว้ ตำบลโพนทอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านดงบังน้อย ตำบลลาดใหญ่
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 7 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 7 ราย

บ้านโนนกอก ตำบลรอบเมือง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านหนองโมง ตำบลห้วยบง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ
------------
วันที่ 11 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
บ้านโสกตลับ ตำบลโคกสูง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านหัวหนอง ตำบลชีลอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านยางบ่า ตำบลโคกสูง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 3 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 3 ราย

บ้านใหม่พัฒนา ตำบลในเมือง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านกุดเวียน ตำบลลาดใหญ่
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านหนองหญ้ารังการ ตำบลโพนทอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านสร้างแว้ ตำบลโพนทอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านดงบังน้อย ตำบลลาดใหญ่
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 7 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 7 ราย

บ้านโนนกอก ตำบลรอบเมือง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านหนองโมง ตำบลห้วยบง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ อำเภอคอนสวรรค์
-------------
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สพ.ญ ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วยโรงฆ่าสุกร 5 แห่ง โรงฆ่าโค-กระบือ 1 แห่ง และโรงฆ่าไก่-เป็ด 1 แห่ง คณะผู้ตรวจได้แจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุง ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ไม่นำสัตว์ป่วยเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์
  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมรณรงค์ฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันแมลง และติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน อำเภอคอนสาร
-----------
วันที่ 10 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ร่วมกับกรมปกครองอำเภอคอนสาร ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุมกำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน และทำการรักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรใช้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรค และเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
บ้านวังปลาก้วน หมู่ 11 ต.ทุ่งนาเลา
1. รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย
  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจรับพัสดุ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
-----------
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว ดำเนินการตรวจรับตรวจรับพัสดุ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายสุรพล เพ็ญศศิธร บ้านเลขที่ 108 หมู่ 21 ตำบลบ้านแก้ง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านปศุสัตว์ลำดับที่ 3 จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อปรับปรุงความพร้อมของ ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์
 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์
-------------
วันที่ 10 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุมกำจัดโรคภายในฟาร์ม ฉีดพ่นยากำจัดแมลงในคอกและรอบๆ บริเวณคอกสัตว์เลี้ยง รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรค และเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ตนเอง ให้แก่เกษตรกรจำนวน 17 ราย ดังนี้
ตรวจสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกร ในพื้นที่
1.หมู่ 6 ต.บ้านยาง เกษตรกร 1 ราย โค 35 พบป่วย 3 ตัว
2.หมู่ 5 ต.บ้านหัน เกษตรกร 1 ราย โค 6 ตัว พบป่วย 1 ตัว

ติดตามอาการสัตว์ป่วยเดิม
1.หมู่ 1,5,15,16 ต.บ้านหัน เกษตรกร 5 ราย พบอาการดีขึ้น และป่วยเพิ่ม 1 ตัว
2.หมู่ 4,5,6,14,15 ต.หนองโพนงาม เกษตรกร 9 ราย พบสัตว์อาการดีขึ้น
3.หมู่ 5 ต.หนองข่า เกษตรกร 1 ราย พบสัตว์อาการดีขึ้น

  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอภักดีชุมพล
----------
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัย ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุมกำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายในพื้นที่ มอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกสัตว์และบนตัวสัตว์ รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรคและเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตุอาการของสัตว์ตนเอง ดังนี้
1.รักษาสัตว์ป่วยด้วยอาการสงสัยของโรค บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง เกษตรกร 1 ราย โคเเสดงอาการ 3 ตัว จากโคเนื้อทั้งหมด 23 ตัว พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าเเมลงพาหะ
2.ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงพาหะ บ้านปรางค์มะค่า จำนวน 1 ราย บ้านห้วยร่วม จำนวน 2 ราย พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกัน และเฝ้าระวังโรค
  รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโค – กระบือ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
------------
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล กำนันตำบลหัวทะเล รณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ (Kick off) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน มอบเวชภัณฑ์ ยาฆ่าแมลงพาหะ พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าแมลง พ่นยาฆ่าเชื้อที่คอกพักสัตว์ ให้การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเกษตรกรเจ้าของสัตว์ หมู่ที่ 1,11 ตำบลหัวทะเล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 รา
 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ
------------
วันที่ 10 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุมกำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
บ้านมอดินแดง ตำบลรอบเมือง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านโสกตลับ ตำบลโคกสูง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 3 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 3 ราย

บ้านหัวหนอง ตำบลชีลอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านน้อย ตำบลห้วยบง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านเล่า ตำบลบ้านเล่า
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านสร้างแว้ ตำบลโพนทอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ
------------
วันที่ 10 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุมกำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
บ้านมอดินแดง ตำบลรอบเมือง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านโสกตลับ ตำบลโคกสูง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 3 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 3 ราย

บ้านหัวหนอง ตำบลชีลอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านน้อย ตำบลห้วยบง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านเล่า ตำบลบ้านเล่า
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านสร้างแว้ ตำบลโพนทอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

บ้านผือ ตำบลกุดตุ้ม
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน พื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว
------------
วันที่ 10 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุมกำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมมอบสารเคมีให้เกษตรกรไว้สำหรับฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเอง ในพื้นที่ดังนี้
หมู่ 7, 8 ตำบลโสกปลาดุก
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย สัตว์ป่วย 8 ตัว
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย
วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมให้ความรู้ และติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่อำเภอภูเขียว
-----------
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว อบรมให้ความรู้โรคลัมปี สกิน ในการควบคุม ป้องกัน และแนวทางการรักษา ให้กับผู้เลี้ยงโค/กระบือ พร้อมมอบสารเคมีป้องกันแมลงในการฉีดพ่นในคอกสัตว์และบนตัวสัตว์รวมทั้งเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์ ในพื้นที่จำนวน 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านโนนโกศล ตำบลบ้านดอน
- รักษาสัตว์ป่วยแลเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

2. บ้านโนนทัน ตำบลหนองตูม
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

3. บ้านหนองปอแดง ตำบล กวางโจน
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

4. บ้านเพชรเหนือ ตำบลบ้านเพชร
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

5. บ้านผักปัง ตำบล ผักปัง
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย
ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างเลือดโคที่สงสัยป่วยโรคลัมปี สกิน เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมให้ความรู้ และติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่อำเภอภูเขียว
-----------
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว อบรมให้ความรู้โรคลัมปี สกิน ในการควบคุม ป้องกัน และแนวทางการรักษา ให้กับผู้เลี้ยงโค/กระบือ พร้อมมอบสารเคมีป้องกันแมลงในการฉีดพ่นในคอกสัตว์และบนตัวสัตว์รวมทั้งเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์ ในพื้นที่จำนวน 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านโนนโกศล ตำบลบ้านดอน
- รักษาสัตว์ป่วยแลเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

2. บ้านโนนทัน ตำบลหนองตูม
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

3. บ้านหนองปอแดง ตำบล กวางโจน
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

4. บ้านเพชรเหนือ ตำบลบ้านเพชร
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

5. บ้านผักปัง ตำบล ผักปัง
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย
ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างเลือดโคที่สงสัยป่วยโรคลัมปี สกิน เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมให้ความรู้ และติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่อำเภอภูเขียว
-----------
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว อบรมให้ความรู้โรคลัมปี สกิน ในการควบคุม ป้องกัน และแนวทางการรักษา ให้กับผู้เลี้ยงโค/กระบือ พร้อมมอบสารเคมีป้องกันแมลงในการฉีดพ่นในคอกสัตว์และบนตัวสัตว์รวมทั้งเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์ ในพื้นที่จำนวน 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านโนนโกศล ตำบลบ้านดอน
- รักษาสัตว์ป่วยแลเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

2. บ้านโนนทัน ตำบลหนองตูม
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

3. บ้านหนองปอแดง ตำบล กวางโจน
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

4. บ้านเพชรเหนือ ตำบลบ้านเพชร
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย

5. บ้านผักปัง ตำบล ผักปัง
- รักษาสัตว์ป่วยและเก็บตัวอย่างเลือด 1 ราย 1 ตัว - แจกสารเคมีเพื่อฉีดพ่นป้องกันแมลง 1 ราย
ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างเลือดโคที่สงสัยป่วยโรคลัมปี สกิน เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว
-----------
วันที่ 9 มิถุนายน 2654 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย การควบคุมโรค กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมแจกสารเคมีไว้สำหรับให้เกษตรกรฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรค และเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตอาการของวัวตัวเอง ในพื้นที่ดังนี้
หมู่ 1,9 ต.โคกสะอาด
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 3 ราย สัตว์ป่วย 11 ตัว - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 3 ราย

หมู่ 2,3,4,6 ต. โสกปลาดุก
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 6 ราย สัตว์ป่วย 17 ตัว - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 6 ราย

หมู่ 9 ต.หนองบัวระเหว
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย สัตว์ป่วย 5 ตัว - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย

หมู่ 3 ต.วังตะเฆ่
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 6 ราย สัตว์ป่วย 26 ตัว - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 6 ราย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า
-----------
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัย และฉีดพ่นภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรรายอื่นภายในหมู่บ้าน พร้อมแจกสารเคมีไว้สำหรับให้เกษตรกรฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรคและเน้นย้ำในการเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ตัวเอง ในพื้นที่ดังนี้
หมู่บ้านหนองบ่อ และบ้านผลเจริญ ต.โนนแดง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 2 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 2 ราย หมู่บ้านบ้านวังกำแพง ต.ชีบน
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย หมู่บ้านบ้านหว้าเฒ่า ต.ภูแลนคา
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลดูดเลือดให้กับเกษตรกร 1 ราย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบูรณาการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ
------

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัยเป็นโรคระบาดดังกล่าว และฉีดพ่นยาภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายอื่นภายในหมู่บ้านพร้อมแจกสารเคมีใว้สำหรับให้เกษตรกรฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตัวเอง ดังนี้

หมู่ที่ 4 ต.บ้านแก้ง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 11 ราย
หมู่ที่ 5 ต.บ้านแก้ง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดพาหะนำโรคให้กับเกษตรกร 6 ราย
หมู่ที่ 10 ต.บ้านแก้ง
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลดูดเลือดให้กับเกษตรกร 8 ราย

หมู่ที่ 12 ต.บ้านแก้ง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลดูดเลือดให้กับเกษตรกร 7 ราย

หมู่ที่ 11 ต.นาหนองทุ่ม
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 6 ราย

หมู่ที่ 19 ต.นาหนองทุ่ม
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงดูดเลือด ให้เกษตรกร 13 ราย
พร้อมกันนี้ได้เก็บตัวอย่างเลือดโคอาการคล้ายโรคลัมปี สกิน ส่งตรวจ จำนวน 3 ตัวอย่าง เกษตรกร 3 ราย

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบูรณาการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ
------

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ลงพื้นที่รักษาสัตว์ที่ป่วยสงสัยโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการควบคุม กำจัดโรคภายในฟาร์ม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงดูดเลือดภายในคอกสัตว์ที่ป่วยสงสัยเป็นโรคระบาดดังกล่าว และฉีดพ่นยาภายในคอกสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายอื่นภายในหมู่บ้านพร้อมแจกสารเคมีใว้สำหรับให้เกษตรกรฉีดพ่นภายในคอกและบนตัวสัตว์ รวมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันโรคดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตัวเอง ดังนี้
หมู่ที่ 4 ต.บ้านแก้ง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย - ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 11 ราย
หมู่ที่ 5 ต.บ้านแก้ง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดพาหะนำโรคให้กับเกษตรกร 6 ราย หมู่ที่ 10 ต.บ้านแก้ง
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลดูดเลือดให้กับเกษตรกร 8 ราย หมู่ที่ 12 ต.บ้านแก้ง
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลดูดเลือดให้กับเกษตรกร 7 ราย หมู่ที่ 11 ต.นาหนองทุ่ม
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงดูดเลือดให้กับเกษตรกร 6 ราย หมู่ที่ 19 ต.นาหนองทุ่ม
- รักษาสัตว์ป่วยสงสัยให้เกษตรกร 1 ราย
- ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงดูดเลือด ให้เกษตรกร 13 ราย
พร้อมกันนี้ได้เก็บตัวอย่างเลือดโคอาการคล้ายโรคลัมปี สกิน ส่งตรวจ จำนวน 3 ตัวอย่าง เกษตรกร 3 ราย

  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน
------
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ตรวจติดตามการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน แนะนำการรักษา การป้องกัน พร้อมชี้แจงข้อสงสัยเรื่องวัคซีน LSD การชดเชยความเสียหาย แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว ดังนี้
1.บ้านวังอ้ายจีดตำบลวังตะเฆ่ โคเนื้อ 15 ตัวป่วย 5 ตัว
2.บ้านโสกปลาดุก ตำบลโสกปลาดุก โคเนื้อ 9 ตัว ป่วย 6 ตัว
3.บ้านปากค่ายช่องแมว ตำบลหนองบัวระเหว โคเนื้อ 90 ตัว ป่วย 1 ตัว
4.บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด โคเนื้อ 25 ตัว ป่วย 1 ตัว
รวมโคเนื้อป่วยทั้งหมดจำนวน 13 ตัว
  ติดตามเฝ้าระวัง โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
-----------
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง ดำเนินงานป้องกัน ควบคุม ให้ความรู้ แนะนำการรักษาโรคลัมปี.สกิน ตำบลบ้านดอน และตำบลโอโล
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน
------------
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล ตรวจติดตามและเฝ้าระวัง สัตว์ที่แสดงอาการป่วยคล้ายโรคโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกร 3 ราย ดังนี้
1. เกษตรกรบ้านผาทอง ตำบลวังทอง จำนวน 1 ราย โคแสดงอาการ 1 ตัว จากโคเนื้อทั้งหมด 4 ตัว
2. เกษตรรกรบ้านห้วยหินฝน ตำบลเจาทอง 1 ราย โคแสดงอาการ 1 ตัว จากโคเนื้อทั้งหมด 4 ตัว
3. เกษตรกรบ้านเเจ้งตราด ตำบลบ้านเจียง จำนวน 1 ราย โคแสดงอาการ 1 ตัว จากโคเนื้อทั้งหมด 27 ตัว
ทั้งนี้ได้ดำเนินการรักษาสัตว์ตัวที่เเสดงอาการโรคลัมปี สกิน และให้แยกสัตว์ตัวที่แสดงอาการออกจากฝูง ฉีดพ่นยาฆ่าเเมลงพาหะ พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค
  ติดตามเฝ้าระวัง โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอภูเขียว
-----------
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง ดำเนินงานป้องกัน ควบคุม ให้ความรู้ แนะนำการรักษาโรคลัมปี.สกิน ตำบลบ้านดอน และตำบลโอโล
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน
-------
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ออกติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน โดยให้บริการรักษาพยาบาลโคป่วยและพ่นน้ำยากำจัดแมลงดูดเลือด แก่เกษตรกร จำนวน 9 ราย โคป่วย จำนวน 12 ตัว และประชุมชี้แจงในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคแก่ผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านวังปลาฝา ตำบลลุ่มลำชี จำนวน 20 ราย
  เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือและเข้มงวดมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน โดยแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เรื่องโรคลัมปี ณ ศาลา SML บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบง พร้อมฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหนะของโรคในจุดที่แสดงอาการป่วย และลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยสงสัย ตำบลนาเสียว จำนวน 1 ราย ตำบลนาฝาย จำนวน 3 ราย ตำบลบ้านเล่า จำนวน 3 ราย ตำบลหนองไผ่ จำนวน 1 ราย ตำบลบ้านค่าย 1 ราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 อำเภอจัตุรัสร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ควบคุม ป้องกัน และเข้มงวดมาตรการควบคุมโรค "ลัมปี สกิน"
---------
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 อำเภอจัตุรัสร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือและเข้มงวดมาตรการควบคุมโรค "ลัมปี สกิน" ที่บ้านหนองพันก๊ก หมู่ 7 ตำบลหนองโดน ดังนี้
1. นายอำเภอจัตุรัส (นายวรศิษย์ พุฒจีบ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การให้ความรู้และรู้ทันโรคลัมปี สกิน/แจกเวชภัณฑ์แร่ธาตุ ยากำจัดแมลง ยาฆ่าเชื้อ/ให้กำลังใจและคำแนะนำแก่เกษตรกรในการรักษาสัตว์ป่วย การป้องกันแมลงดูดเลือด/สนับสนุนงบประมาณซื้อเวชภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร จำนวน 25,300 บาท
2. อบต.หนองโดน โดย นายกุ่น พิพิธกุล นายก อบต. พร้อมด้วย รองนายก และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงดูดเลือดในคอกวัวเกษตรกร 24 ราย และสนับสนุนเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงานและปฏิบัติงาน
3. ผู้นำท้องที่นำโดย นายวิชชาญ ช่วยจัตุรัส กำนัน ต.หนองโดน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ได้นำมวลชนมาช่วยเหลือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โรคโควิด-19
4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดย สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมให้ความรู้และปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
5. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ประสานการนัดหมาย วางแผนการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ร่วมปฏิบัติงานและรวบรวมรายงานผลการบูรณาการปฏิบัติงานต่อไป
การร่วมมือทุกภาคส่วนในครั้งนี้ ทำให้เกิดแรงผลักดันการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในทุกด้าน และยังเป็นขวัญกำลังใจแก่ทั้งเกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจายและให้สงบลงโดยเร็วที่สุด
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว
----------
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ลงพื้นที่ตรวจรักษาสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน และพ่นยาฆ่าแมลงในพื้นที่คอกสัตว์ที่มีอาการป่วยจำนวน 2 ราย โคจำนวน 21 ตัว ดังนี้
- นายประสาท ดวงแก้ว บ้านเลขที่ 54 โค 19 ตัว มีโคป่วย 6 ตัว
- นางสาวบุญสวน ศรียางนอก บ้านเลขที่ 299 หมู่ 4 ต.โคกสะอาด โค 2 ป่วย 2 ตัว
ทั้งนี้ได้ทำการพ่นยาฆ่าแมลงให้กับรถคอกสัตว์ที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงรอบหมู่บ้านเกิดโรคจำนวน 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเห