เฝ้าระวัง เตือนภัย โรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในประเทศจีน
“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”
* โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF
* รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ
เฝ้าระวัง เตือนภัย โรคระบาดสัตว์
ผู้ว่าชัยภูมิประกาศเตือน

 
หมาจุดเตือนภัยโรคร้ายพิษสุนัขบ้า
กรมปศุสัตว์ตรวจสอบเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิสในสุกร
กรมปศุสัตว์ ขอเตือนให้เกษตรกรหมั่นสังเกตสุขภาพสัตว์ปีก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
...