หน้าเว็บไซด์นี้ แสดงผลได้ดีใน Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom 
ประชากรสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2565 (1 มิถุนายน 2565))
 
ประชากรสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2564 (7 กรกฏาคม 2564)

 

ปี 2563

 

ปี 2562
 

 

ปี 2561
 


รายงานแพะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานแกะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานไก่แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
รายงานเป็ด แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
สุนัข

 

รายงานแพะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานแกะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานไก่แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
รายงานเป็ด แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
 

 

รายงานแพะ แกะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานไก่ เป็ด แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
สุนัขและแมว

 

รายงานแพะ แกะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานไก่ เป็ด แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
สุนัขและแมว

 

ไก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุนัขและแมว

 

ไก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุนัขและแมว


 
 
 
 
 

 


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

 

 

 

กลับด้านบน