ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี ณ วัดนรเทพหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


           วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำโดย นายสัตวแพทย์ณัฐพล คงปราโมทย์และปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ให้บริการผ่าตัดทำหมันและในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ณ วัดนรเทพหนองขาม ต.หนองขาม อ. คอนสวรรค์ โดยมีสุนัขและแมวของชาวบ้านแล้ว สุนัขและแมวในวัดเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันเป็นจำนวน 62 ตัว

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ