ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM


วันที่ 4  สิงหาคม 2564   สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรม และอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเลี้ยงแพะของเกษตรกรให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น  โดยใช้มาตรฐาน GFM ของกรมปศุสัตว์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการผลิตแพะ  พร้อมสนับสนุนแร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์  สนับสนุนการจัดทำฟาร์มตามมาตรฐาน GFM โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็นจำนวน  2 รุ่นๆ ละ 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และห้องประชุมข้าวเหนียว เกษตรจังหวัดชัยภูมิ  

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

                                 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ