ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

“ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง”

              

              

 

     
วันที่ 29 มกราคม. 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ. และปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนลดพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมมาเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ. และ  ติดตามการเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งเกษตรกรมีการเก็บสำรองฟางไว้เป็นอาหารโคกระบือทุกครัวเรือน ที่บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลชีบน. อำเภอบ้านเขว้า. จังหวัดชัยภูมิ

 

 

ภาพกิจกรรม
   
 
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ