ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ”

              

              

 

  

          วันที่  27  มกราคม  2563  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2563  ณ  ห้องประชุมข้าวเหนียว  สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้จัดทำ  “โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2563  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560- 2563”  โดยมีนางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ณ  ห้องประชุมข้าวเหนียว  สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นการฝึกอบรมรุ่นที่  4  โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  4  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมือง  คอนสวรรค์  แก้งคร้อ  และหนองบัวแดง  เข้าร่วมทั้งสิ้น  109  ราย  ในการฝึกอบรมได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การดูแลและเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การควบคุมประชากรสุนัขและแมว  การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า  และการฝึกปฏิบัติ  เช่น  การฝึกฉีดวัคซีน  เทคนิคการจับบังคับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีนหรือทำหมันถาวร  และการควบคุมสัตว์พาหะ

 

 

ภาพกิจกรรม
 
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ