ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ

              

              


วันที่ 25 มิถุนายน 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุม คณะกรรมการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและแบบแปลน ให้มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรง และความปลอดภัย การใช้วัสดุให้เป็นไปตามแบบและได้มาตรฐาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง   โดยมีผู้รับเหมา หจก.เกษมสุขรุ่งเรืองกิจ  คณะกรรมการควบคุมงาน จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการตรวจรับงาน จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ