“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์” 

              

              วันที่ 22 มิถุนายน 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   มอบหมายให้ สพ.ญ.ทับทอง  บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา โดยนายทวีศักดิ์ อินทรสมใจ นายสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมิน ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาชัยภูมิ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมให้คำแนะนำ ข้อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ต่อไป


 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ