ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร :
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 ”

              

              

 

    13 มกราคม 2563  ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 หลักสูตร “การทบทวนการใช้งานระบบ  e – Movement ที่ปรับปรุงใหม่” เนื่องจากเป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาและปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชนในการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระบบงานและสามารถให้บริการประชาชนในการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ  . ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ