“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิส่งเสริมการเลี้ยงแพะในหมู่บ้านจิตอาสาต้านภัยแล้งที่อำเภอภูเขียว”

              

              

      
             วันที่  12  มิถุนายน  2563 เวลา  นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า  นำแพะสาว  จำนวน 20 ตัว  ซึ่งขยายผลจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอเนินสง่า  (ได้รับการสนับสนุนแพะจากโครงการยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560  ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ)  ไปช่วยเหลือเกษตรกรในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง  ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง  บ้านโนนดินแดง หมู่ที่ 7ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิจำนวน 4  ครัวเรือน  ครัวเรือนละ  5  ตัว  โดยนายอนุสรณ์  ทอนจรุง  ปศุสัตว์อำเภอภูเขียว และเจ้าหน้า ปศุสัตว์ อำเภอภูเขียว พร้อมด้วยนายอนงค์ เจริญคุณ กำนันตำบลผักปัง ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และชาวบ้านโนนดินแดง ร่วมรับมอบแพะเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้วย

             โดยปศุสัตว์อำเภอภูเขียวได้แนะการเตรียมแปลงหญ้า การเตรียมคอก  และนายชัย หงษ์วิเศษ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่าเป็นวิทยากรแนะนำการเลี้ยงดูแพะ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จสามารถขยายผลไปยังรายอื่นต่อไป


 

ภาพกิจกรรม
   
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ