ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้มตรวจการเตรียมความพร้อมตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19 ในตลาดนัดโค กระบือ  

              

              

         วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สพ.ญ.ทับทอง บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิและผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกน้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจังหวัดชัยภูมิได้กำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้
   1.บริเวณทางเข้าตลาดนัด ให้บุคคลที่ลงจากรถ ต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าประตูและมีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับยานพาหนะและพ่นยาฆ่าเชื้อรถยนต์บรรทุกสัตว์ด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูง
    2.การผ่านประตูเข้าตลาดนัด มีจุดล้างมือ ด้วยแอลกอฮอล์
    3.จุดติดต่อซื้อขาย มีฉากกั้น เว้นระยะห่าง และ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ให้บริการ
    4.ทุกคนที่เข้ามาในบริเวณตลาดนัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
    5.กำหนดจุดลงทะเบียนผู้เข้าตลาดนัดทุกคน และจัดโซนซื้อขายเป็นระเบียบ
   6. ดำเนินการตามหลักเว้นระยะห่างสังคม (social distancing)
   7.ประกาศประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื่องขยายเสียง แจ้งมาตรการต่างๆ ให้ผู้เข้ามาติดต่อซื้อขายในตลาดนัด โค-กระบือ ได้รับทราบ ตลอดเวลา.
      ทั้งนี้ ผู้ประกอบการตลาดนัดโคกระบือพร้อมให้ความร่วมมือละปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19 อย่างเต็มที่

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ