ปศุสัตว์ชัยภูมิประชุมหารือผู้ประกอบการตลาดนัดโค - กระบือ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

              

              

วันที่  วันที่  4  มิถุนายน  2563  นางศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมหารือมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ในตลาดนัดโค - กระบือ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำข้อสรุปมาตรการนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อพิจารณาผ่อนปรณเปิดตลาดนัดโค – กระบือ ต่อไป โดยมีสัตวแพทย์หญิงทับทอง บุญเติม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 16 ราย จาก 8 ตลาดนัดในจังหวัดชัยภูมิ  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ