ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสุกรให้แก่ผู้พิการ

              

              


         วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักการเลี้ยงสุกรให้กับผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการเเละผู้ดูแล สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทักษะอาชีพให้กับผู้พิการ ซึ่งมีผู้พิการเเละผู้ดูแลเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 19 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จัดโดย ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณทลนครราชสีมา

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ