ผู้ว่าฯ ชัยภูมิมอบโคเนื้อให้แก่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล.  ตามโครงการ“โรงเรียนร่วมพัฒนา” โรงเรียนเลี้ยงวัว อำเภอเนินสง่า

              

              


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีมอบโคเนื้อให้แก่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ตามโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” โรงเรียนเลี้ยงวัว  อำเภอเนินสง่า  จำนวน  5 ตัว โดยมีผู้บริจาค คือ นายสุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ  พร้อมด้วยกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)   โดยมีนางศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์ชัยภูมิ. พร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการต่างๆ คุณครูฯ  และชาวบ้านตำบลกะฮาดเข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกหัดและพัฒนาการเลี้ยงวัวภายใต้ความร่วมมือของครูอาจารย์ในโรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องที่ และเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีวินัย มีความอดทน รักการทำงาน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

 

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ