ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ ร่วมลงนาม MOU โรงเรียนร่วมพัฒนา” โรงเรียนเลี้ยงวัว อำเภอเนินสง่าิ

              

              


วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายณรงค์. วุ่นซิ้ว. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว และลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ”โรงเรียนร่วมพัฒนา”ในมิติ โรงเรียนเลี้ยงวัวแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีจะเป็นการตอบโจทย์ต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ ของประเทศ และของโลก ในอนาคต ซึ่ง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยให้การสนับสนุนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล. อำเภอเนินสง่า ให้ดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในมิติ. โรงเรียนเลี้ยงวัวซึ่งสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมและอาชีพของคนในท้องถิ่น โดยมีนางศรีสมัย. โชติวนิช  ปศุสัตว์ชัยภูมิ. พร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการต่างๆ นายสุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ ครูใหญ่โรงเรียนสอนเลี้ยงวัว. และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมลงนาม MOU ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ