ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายสินค้า Q จังหวัดชัยภูมิ

              

              


            วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้เข้าร่วมตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายสินค้า Q จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ประมงจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เเละ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
        วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ เเละ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ตรวจประเมินรับรองใหม่ จำนวน 6 ราย ต่ออายุ จำนวน 2 ราย เเละตรวจติดตาม จำนวน 5 ราย
        วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวเเดง อำเภอหนองบัวเเดง เเละ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ผลการดำเนินงาน ตรวจประเมินขอรับรองใหม่ จำนวน 1 ราย ต่ออายุ จำนวน 3 ราย โดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี ผลการดำเนินงาน พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี

 

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ