ประชุมผู้เลี้ยงม้าในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคระบาดในม้า  พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดในม้า ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
              

               วันที่  1 เมษายน  2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   ประชุมผู้เลี้ยงม้าในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อแจ้งสถานการณ์โรคระบาดในม้า พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และมาตรการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์หญิงทับทอง บุญเติม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ “กาฬโรคในม้า” หรือ โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า และปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ให้คำแนะนำเรื่องการเคลื่อนย้าย ควบคุมการเคลื่อนย้าย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค พ่นยาฆ่าแมลง (เหลือบ แมลงวันคอก ยุง เป็นพาหะของโรคนี้)  ขอให้สังเกตอาการหากพบว่า ม้ามีอาการซึม ไม่กินอาหาร ขอบตาบวมแดง หน้าตาบวมแดง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่  มีเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ