แผนการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด”โรคกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)ของจังหวัดชัยภูมิ
              

              วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาด”โรคกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)ของจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิเข้าร่วม ประชุมจำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ม้าตัวที่ป่วยเป็นแม่ม้าที่เจ้าของม้าอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพิ่งซื้อมา และนำไปผสมพันธ์ุที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยฝากเลี้ยงประมาณ1เดือน และเคลื่อนย้ายไปกักโรคที่ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ม้าเริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม และตายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา13.00 น.
ผลการตรวจสุขภาพม้าในตอนเช้าวันที่ 31 มีไข้สูง 39 องศาเซลเซียส ไม่กินอาหาร หายใจลำบาก เยื่อบุตาบวมแดง ใบหน้าบวมผิดปกติ บวมมากที่แก้ม เบ้าตา ริมฝีปากบวมเล็กน้อย มีจ้ำเลือดออก

ทีมนายสัตวแพทย์ได้เก็บตัวอย่างเลือดใส่EDTA และซีรั่ม ส่งตรวจชันสูตรโรคที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ บางเขน กทม.ต่อไป

ม้าที่เสี่ยงต่อการติดโรคคือม้าของนายทรงศิริ นราพงษ์ 2 ตัว ซึ่งนำม้าป่วยตายมากักขังรวมกันในคืนวันที่ 24 มีนาคม 2563 รถที่ใช้ขนม้า เป็นรถเทรลเลอร์ของนายทนงศักดิ์ ร้านอ้อยเฟอร์นิเจอร์ อำเภอคอนสวรรค์ เลี้ยงม้าจำนวน 3 ตัว

2. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรคกาฬโรคในม้า เกิดจากไวรัสRNA ติดต่อโดยแมลงดูดเลือด พบโรคนี้ครั้งแรกในประเทศไทย มีม้าลายเป็นแหล่งรังโรค สัตว์ที่ไวต่อโรคได้แก่ ม้า ลา ล่อ โดยเฉพาะม้ามีอัตราการตายสูงถึง90% มีอาการซึม มีไข้สูง ไม่กินอาหาร เยื่อบุตาบวมแดง บวมรอบเบ้าตา ริมฝีปากบนล่างบวม ต่อไปมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เหนื่อยหอบ และตายในที่สุด
3. การควบคุมโรคในจังหวัดชัยภูมิ
3.1 การควบคุมโรค ณ จุดเกิดโรค มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ จุดเกิดโรค และพ่นยากำจัดแมลงในรัศมี 1 กิโลเมตร
3.2 จัดประชุมชี้แจงเจ้าของม้าทุกราย ต้องกางมุ้งให้ม้า พร้อมทั้งพ่นยากำจัดแมลง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ