ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบอัคคีภัย”
              

              


       วันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา สนับสนุนหญ้าแพงโกล่าแห้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือฟาร์มโคนมชื่อ”ตุ๊กตาฟาร์ม”ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ฟางจำนวน  1,000 ก้อน รถกระบะ เครื่องสับย่อยหญ้าและอุปกรณ์ต่างๆ เสียหายทั้งหมดแต่ยังโชคดีที่โคนมไม่ได้รับอันตราย
    สาเหตุที่ไฟไหม้ฟาง เกิดจากสายไฟผูกติดกับเหล็กของโรงเก็บฟาง ไม่ได้ใส่ท่อป้องกันสายไฟ เมื่อใช้ไปนานๆแล้วสายไฟชำรุดเกิดประกายไฟลุกไหม้ฟางและลุกลามอย่างรวดเร็ว
    ขณะนี้มีโคนมจำนวน 38 ตัว รีดนม 13 ตัว ได้น้ำนมดิบวันละ 120กก. ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำให้เจ้าของฟาร์มทำฟางหมัก  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และนำฟางที่เหลือจากไฟไหม้ไปปรับปรุงดินบริเวณด้านหลังคอกวัวเพื่อวางแผนที่จะปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่องต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาวัวซูบผอมและน้ำนมลดโดยเร่งด่วน

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาเป็นอย่างสูงค่ะ

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ