ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)
              

              


      

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) สำหรับเกษตรกร” โดยมีนางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ณ  ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 106 ราย 


 

 

ภาพกิจกรรม
 
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ