ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

              

              

       
         วันที่ 20 สิงหาคม 2563  สพ.ญ. ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจปศุสัตว์เขต 3 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 3  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนภูธรชัยภูมิ  เข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า พบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 จำนวน 2 ราย ได้ส่งพนักงานสอบสวน สภอ.บ้านเขว้า เพื่อดำเนินคดี ดังนี้
    - คดีที่ 1 ความผิดมาตร 15 ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต บทลงโทษมาตรา 56  และมาตรา 31 ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ บทลงโทษมาตรา 60
    - คดีที่ 2 มาตรา 38 มีเนื้อสัตว์ไว้เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์  บทลงโทษมาตรา 62

         ในครั้งนี้ได้ยึดอายัดของกลาง จำนวน 223 กก. ประกอบด้วย เนื้อสุกร 74 กก. เครื่องในสุกร 10 กก. เนื้อโค 107 กก. เครื่องในโค 17 กก. หนังและกระดูกโค 15 กก. รวมมูลค่า  48,980 บาท โดยของกลางที่ยึดและอายัดได้อาศัยอำนาจระเบียบกรมปศุสัตว์ ในการทำลายด้วยวิธีการฝั่งกลบ


      

 

ภาพกิจกรรม

 
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ