ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  บูรณาการหน่วยงาน  ประมงจังหวัด ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ และยาสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

              

              

       

       วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองขัยภูมิ  ร่วมกับประมงอำเภอเมืองชัยภูมิ  ปฏิบัติงานในการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. โดยดำเนินการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์และยาสัตว์น้ำ จำนวน 12 ร้าน  ซึ่งไม่พบการกระทำผิด จึงได้มอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563

        พร้อมนี้ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดแผนบูรณาการหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอและประมงอำเภอ ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ และยาสัตว์ทุกแห่ง  ในระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม  2563 นี้


      

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ