ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย

              

              

       
      วันที่  13-14  สิงหาคม พ.ศ. 2563 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในโค –กระบือ ดังนี้
           สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 2 หมู่บ้าน  บ้านโนนแต้ หมู่ 4 และหมู่ 9   ณ  บริเวณลานหนองขามแป ชาวบ้านรวมตัวกันทำซองบังคับรวม จำนวน โค กระบือ  ฉีดวัคซีน 254  ตัว  บ้านโนนแต้ หมู่ 6  ณ  บริเวณลานบ้านนายพิซิต  คณาโจด  ชาวบ้านรวมตัวกันทำซองบังคับรวม  จำนวน โค กระบือ ฉีดวัคซีน 442   ตัว
           สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต ออกทำการฉีดวัคซีนโค-กระบือ  หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยายจิ๋ว เกษตรกร จำนวน 12 ราย  โค จำนวน 67  ตัว  กระบือ จำนวน 22 ตัว


      

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ