ปศุสัตว์ชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ อ.หนองบัวแดง

              

              


      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า บริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสนับสนุนเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 119 ราย สุนัขและแมวได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหมดจำนวน 26 ตัว โดยได้ผ่าตัดทำหมันทั้งหมดจำนวน 11 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศเมีย 6 ตัว สุนัขเพศผู้ 3 ตัว และแมวเพศเมีย 2 ตัว


      

 

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ