จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

              

              


วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดชัยภูมิ โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร.ต.อ.ปวริศร เฉลิมแสน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ นางสุกานดา กวีวุฒิพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ นางสาวอัจฉริยา จันทร์วงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมพิธี
การดำเนินงานมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ 557 ราย เป็นโคเนื้อ 368 ตัว กระบือ 189 ตัว มูลค่า 12,217,000 บาท
2.การไถ่ชีวิตโค-กระบือเพศเมีย จำนวนทั้งสิ้น 58 ตัวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดังนี้
2.1 ได้รับบริจาคไถ่ชีวิตเป็นตัวสัตว์จำนวน 2 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา 2 ท่านได้แก่ นพ.ประกาศน์ เชาวนปรีชา นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ และครอบครัว บริจาคไถ่ชีวิตโคเนื้อเพศเมีย 1 ตัว มูลค่า 27,000 บาท และนายโกสิต บุญเสนา นายก อบต.ท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง บริจาคไถ่ชีวิตโค 1 ตัวมูลค่า 27,000 บาท ปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดงและครอบครัวบริจาคเงิน30,000 บาท
2.2 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สมทบเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,618,530 บาท แบ่งเป็น ได้รับบริจาคภายในจังหวัด 85,610 บาท และเงินบริจาคสมทบจากกรมปศุสัตว์ 1,532,920 บาท โดยนำไปจัดหาโค-กระบือ ตามเป้าหมาย จำนวน 56 ตัว เป็นโค 22 ตัวกระบือ 34 ตัว
ซึ่งได้นำมาจัดพิธีในวันนี้เป็นโค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตทั้งหมด 30ตัว แยกเป็นโค20ตัว กระบือ 10 ตัว ที่เหลืออยู่ระหว่างรอส่งมอบจากผู้ชนะการประกวดราคา และโค-กระบือจากการขยายลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุ 18 เดือน ตามเงื่อนไขของโครงการฯ ทั้งสิ้น 30 ตัว เป็นโคเนื้อ 14 ตัว กระบือ 16 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริต่อไป

จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ


      

 

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ