การติดตามโครงอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  ปีการศึกษา 1/2563 ที่จังหวัดชัยภูมิ

              

                    วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอออกตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันเปิดเทอมวันแรก (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563) โดยการสุ่มตรวจอำเภอละ 2 โรงเรียน ในวันแรก และตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนครบทุกโรงเรโดยมีการตรวจสอบว่

•ส่งนม ครบตามจำนวนนักเรียนหรือไม่
•สภาพนมสีกลิ่นรสชาติปกติหรือไม่
•ปริมาณนมต่อกล่องหรือต่อซองครบ 200 ซี.ซี.หรือไม่
•การเก็บรักษา มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม หรือไม่

ผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด และได้แนะนำการเก็บรักษาคุณภาพนม ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบ รวมทั้งผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มที่มีคุณภาพดี


 

ภาพกิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ