ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมสัมมนาพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
              

              

    
              

                   เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2562   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยนางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนาพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศสัตว์จังหวัดชัยภูมิุ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์  พนักงานท้องถิ่น  และพนักงานตรวจโรคสัตว์  จำนวน  81  ราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ  ข้อระเบียบกฎหมายและทิศทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในโรงฆ่าสัตว์  และเข้มงวดการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ของพนักงานท้องถิ่น  และตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและเนื้อสัตว์หลังฆ่าสัตว์ของพนักงานท้องถิ่น  และพนักงานตรวจโรคสัตว์  ต่อไปด้วย

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ