ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบผู้ประกอบการ 

              

              

        

            วันที่ 8 มกราคม. 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  นางนลธิชา  ลัดดาวัลย์  พานิชย์จังหวัดชัยภูมิ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ   ผู้แทนสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ประกันสังคมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ฯลฯ ได้มาตรวจเยี่ยม และพบปะหารือกับผู้ประกอบการ  ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบผู้ประกอบการ  เพื่อประชุมหารือ และรับทราบปัญหาอุปสรรค  ความต้องการของผู้ประกอบการ  ณ บริษัทอรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด (สระสี่เหลี่ยมฟาร์ม) บ้านสระสี่เหลี่ยม. ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ