ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

  จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ (Kick Off)  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย

              

              วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ (Kick Off)  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียรอบที่  1  ปีงบประมาณ  2563 ณ  บ้านนาไก่เซา  ตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฯ โดยมีนางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ  และให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาด  และช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้  พร้อมกันนี้  จะได้มีการดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ โดยพร้อมเพรียงกันในทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมนี้ได้อบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคระบาดที่สำคัญ และมาตรการในการควบคุมโรค ป้องกันโรคของกรมปศุสัตว์  มอบวัคซีน  เวชภัณฑ์   และอุปกรณ์ให้กับตัวแทนอาสาปศุสัตว์และเกษตรกร  พร้อมตรวจและดูแลสุขภาพสัตว์

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ