ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวเร่งรัดควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

              

              

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวเร่งรัดควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า” เร่งให้ความรู้ ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว พร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่อง 3 ปี ย้ำ อย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตระหนักโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้

         วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งว่ามีประชาชนบ้านนาสีนวล จำนวน 8 ราย ถูกสุนัขจรจัดกัด และคาดว่าสุนัขดังกล่าวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ส่งตัวอย่างหัวสุนัข เพื่อตรวจหาเชื้อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ ผลการตรวจพบว่า สุนัขตัวดังกล่าวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสียว ได้ลงพื้นที่ ณ วัดศรีสะอาด บ้านนาสีนวล ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมนัดหมายการให้บริการฉีดวัคซีนกับสุนัขและแมวที่มีความเสี่ยงต่อโรค จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 4 เข็ม ครบทุกตัว สำหรับผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัด ทั้ง 8 ราย ขณะนี้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ข้อแนะนำ หากผู้ถูกสุนัขและแมวกัด สิ่งแรกให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ ฉะล้างแผลเบาๆด้วยน้ำสะอาด 15-30 นาที เพื่อลดปริมาณเชื้อให้มากที่สุดแล้วรีบไปพบแพทย์ ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังผลตรวจพิสูจน์พบว่าสุนัขจรจัดตัวนี้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จะได้มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดเหตุ มีกำหนด 30 วัน โดยจะออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ครบทุกตัว และจะเป็นเขตเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 3 ปี หลังเสร็จจากการฉีดวัคซีนแล้ว จะจัดหน่วยมาให้บริการในการผ่าตัดทำหมันถาวรให้กับสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวให้อยู่ในวงจำกัดต่อไป

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ