ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ตามโครงการคลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่

              

              

    วันที่  16  ตุลาคม  2562  นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จังหวัดเคลื่อนที่  หน่วยแพทย์ พ อ ส ว. ณ  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยนางศรีสมัย โชติวนิช   ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า  ร่วมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการเกษตรกร  ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยง  การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น  ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์  มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมารับบริการจำนวน 133 ราย

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ