ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

 “การมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ”

              

              


           
         วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช 
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้มอบปัจจัยการผลิต  โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  ถวายในหลวง)  ปีงบประมาณ 2562  จังหวัดชัยภูมิ  โดยได้มอบ ไก่ไข่ เป็ดไข่ รายละ 5 ตัว อาหารสัตว์รายละ  10 กิโลกรัม  เวชภัณฑ์รายละ 1 ชุด มอบให้เกษตรกร จำนวน  1,442 ราย เกษตรกรจาก  13 อำเภอ ไก่ไข่  จำนวน 3,065 ตัว  เป็ดไข่ จำนวน 4,145 ตัว  อาหาร 14,420  กิโลกรัม  เวชภัณฑ์จำนวน  1,442 ชุด 

ภาพกิจกรรม
   
 
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ