ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

   “ปศุสัตว์ชัยภูมิร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย  “เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” (African swine fever)

              

              


                  วันที่ 7  สิงหาคม  2562 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย  “เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” (African swine fever)  แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ  โดยมีนายสมศักดิ์  ศรีษะเนตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายสัตวแพทย์เอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3   สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพีเอฟ  ได้มามอบนโยบายการป้องกัน ควบคุม  เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกา ว่าเป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก  มีการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาที่ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  เพื่อลดการสูญเสียให้กับเกษตรกร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมประอบด้วย  เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  จำนวน  320 ราย ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดชั

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ