ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าิและ้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เกษตรกร อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  272 ราย

              

              


          วันที่  31  กรกฎาคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
       กิจกรรมในวันนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมอบแม่โคเนื้อ  243 ตัว กระบือ  29 ตัว มูลค่า 3,728,000 บาท ให้เกษตรกร อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  272 ราย ตามโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ ให้เกษตรกรที่ส่งคืนลูกตัวที่ 1 และอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 3 ปี (1ม.ค. 31 – ธ.ค. 62 )
- มอบเสื้ออาสา ,ถังสนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเทียม ให้กับอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 3 ราย เป็นอาสาผสมเทียม ของตำบล นาเสียว ห้วยบง นาฝาย
- บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์  จำนวน  231 ราย

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ