ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

              

              


   วันที่  4  กรกฎาคม  2562  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยมีนางศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีเปิดโครงการ ฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2562   ณ  โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ตั้งแต่เวลา  08.30น.  เป็นต้นไป มีหัวหน้าส่วนราช การในจังหวัดชัยภูมิคณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ 3,000คน  โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  และการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันตนเองจากการถูกสุนัขกัดและ  การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี  มีความรับผิดชอบ  เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์   ซึ่งมีผู้มารับบริการ จำนวน  24 ราย  ทำหมันถาวรและฉีดวัคซีน  สุนัข จำนวน 29 ตัว แมว 23 ตัว  รวม  52 ตัว  คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว และให้ความรู้แก่นักเรียน 3,000 คนจะมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบูลินให้แก่คน และลดภาระให้กับบุคลากรสาธารณสุข

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ