ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์
              

              


      วันที่ 26 - 27 มิถุนายน  2562 ชุดบังคับใช้กฎหมายประจำเขต 3 ประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 แก่ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์  จากการตรวจสอบ 7 ราย พบผู้กระทำความผิด 3 ราย ฐานความผิด
   1.ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ราย ซากสุกร 2 ตัว มูลค่า 16,000 บาท ตามมาตรา15,56 โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
  2.จำหน่ายเนื้อสัตว์โดยมิได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ และชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับรอง เนื้อสุกรจำนวน  130  กก. มูลค่า 20,800 บาท มาตรา 38,63 ,37,56 โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท ซากสัตว์ของกลางทั้งหมดสั่งทำลายโดยการกลบฝังจากสัตวแพทย์ท้องที่

 

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ