ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ติดตามการสั่งซื้อ  ส่งและรับนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
              

              


  

               วันที่  20 - 23  พฤษภาคม  2562 นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ประชุมร่วมกับ  นายชุมพล  นาครินทร์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ เพื่อวางแผนการตรวจติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในการสั่งซื้อ  การส่งและรับนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับนมช่วงเปิดภาคเรียนครบทุกคน  โดยในภาคปีการศึกษา 1/2562  นี้  จังหวัดชัยภูมิมีผู้ประกอบการจำน่ายนมโรงเรียนทั้งหมด  4 บริษัท  ได้แก่ บริษัท ภูมอมิลค์ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด , สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด และบริษัท คันทรี่เฟรชเดรี่ จำกัด ซึ่งจากการติดตาม  ประสานงานพบว่า  วันที่  24  พฤษภาคม  2562 ทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้รับนมโรงเรียนจากตัวแทนจำหน่ายนมโรงเรียนครบทุกโรงเรียนแล้ว และปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้ออกติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนพร้อมทั้งรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบทุกวัน

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ