ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
การประชุมติดตามงานด้านนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูม
              

              

    
      

การประชุมติดตามงานด้านนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดย  นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 27  เมษายน  2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ