ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจติดตามพร้อมให้คำแนะนำฟาร์มโคนม
              

              

                      เมื่อวันที่  16  มกราคม  2562   เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ตรวจติดตามเร่งรัดพร้อมให้คำแนะนำ
กับฟาร์มโคนมในการเตรียมความพร้อมฟาร์มเพื่อพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนมตามนโยบายกรมปศุสัตว์    พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฟาร์มโคนมเพื่อใช้ดูแลสุขภาพสัตว์  และมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงโคนม  ให้กับผู้ประกอบการฟาร์มที่ยื่นขอรับรอง

 

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ